ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ คำว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผู้คนส่วนใหญ่ มักจะเข้าใจผิด เข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้น คือสิ่งที่สร้าง มาจากของจาก ธรรมชาติอย่าง 100% จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้น หากสิ่งของใดผลิตภัณฑ์ใด ที่สร้างมาจากธรรมชาติอย่าง 100% เราจะเรียกสิ่งนั้น ว่าผลิตภัณฑ์ OG-ANIC ส่วนทางด้าน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติคือ เป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ จากธรรมชาติ หรือพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นั้น มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของใช้ โดยไม่มีการปรุงแต่ง หรือเพิ่มสินได้เข้าไป ไม่มีสารปนเปื้อนใดใด เข้าไปโดยเฉพาะ ตัวเทคโนโลยี หรือสารเคมีใดใด

ที่เป็นอันตรายต่อตัวเรา ส่วนทางด้าน สารเคมีหรือสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้น จะต้องเป็นสารเคมี ที่มีความบริสุทธิ์สูง อาจจะไม่จำเป็นว่า ต้องมีฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือไม่มีโดยลิตภัณฑ์ ธรรมชาติเหล่านี้ สินค้าธรรมชาติทําเอง จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์

ที่สกัดออกมา จากทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พืช เป็นสัตว์ หรือ จุลชีพ ยกตัวอย่างเช่น เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ถูกสร้างขึ้นมา จากทรัพยากร เช่น พืช สัตว์ และสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สินค้าจากธรรมชาติ มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใดบ้าง?

สินค้าธรรมชาติเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง สินค้าที่ได้จาก ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้น มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ที่เกี่ยวกับ การเสริมความงาม สินค้าที่เกี่ยวกับอาหาร การกิน สินค้า ที่เป็นเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ของใช้ต่าง ๆ หรือกล่าวได้ว่า

มีสินค้ามากมาย ที่สามารถเป็นสินค้า ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้โดยตัวสินค้านี้ หรือในภาษาอังกฤษ ก็คือ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติภาษาอังกฤษ natural products เป็นที่นิยม ได้รับความสนใจ จากกลุ่มผู้ใช้ ที่มีความพิถีพิถัน

ต่อการเลือกใช้สินค้า เป็นอย่างมาก และเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยเรื่อย เพราะว่าในยุคนี้ ผู้คนนั้นหันมาใส่ใจ กับสุขภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับ การเสริมสร้าง หรือบำรุงร่างกาย เช่นพวกเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว

โดยเฉพาะครีมบำรุงผิวนั้น บุคคลนั้น จะให้ความสำคัญ กับผลิตภัณฑ์ที่มาจาก ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความอ่อนโยน ต่อผิวต่อร่างกาย ของคนใช้นั่นเอง

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ข้อดีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ในครีมบำรุงผิวมีอะไรบ้าง?

เครื่องสำอางต่าง ๆ มากมายนั้น ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อความงาม หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพราะเป็นมิตร ต่อร่างกายมากกว่า ผู้คนก็ให้ความสนใจมากกว่า เพราะใส่ใจ ที่จะดูแลสุขภาพ กันมากขึ้น ข้อดีของการใช้ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในครีมบำรุงผิว ครีมบำรุงผิวจากธรรมชาติ นั้นมีอยู่มากมาย ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมีประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

อาหารที่ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ในด้านอาหารการกิน อาหารที่ทำมาจาก ผลิตภัณฑ์สะกัดจากธรรมชาติ นั้นได้รับความนิยมสูงเช่นกัน อย่างที่รู้กันว่า โรคภัยไข้เจ็บ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโรคมะเร็งนั้น คร่าชีวิตคนไปมากมาย ดังนั้นผู้คน จึงหันมาใส่ใจ กับเรื่องอาหารการกิน

พิถีพิถันขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง อาหารการกินนั้น ตามปกติมนุษย์ เราเสียงได้รับสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย กว่า 15,000 ชนิด ไม่ว่าจะทางอาหาร น้ำดื่ม อากาศ หรือแม่กระทั่ง สภาวะแวดล้อม ที่เต็มไปด้วยสารพิษ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอาหาร

ก็สามารถเป็นอันตราย ต่อเราได้ดังนั้น ผู้คนจึงหันมาใส่ใจ ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะตัวอาหารที่ เราต้องรับประทาน เข้าสู่ร่างกายอาหาร ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาตินั้น จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะไม่มีการเจือปน ของสารเคมี

เป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อร่างกาย และสุขภาพ และราคานั้น ไม่ได้แตกต่าง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กันเท่าไหร่นะ เห็นได้จาก ผู้คนนิยมรับประทาน อาหารที่เป็น พืช ผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารเคมี ปลอดยาฆ่าแมลงมากขึ้น วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารนั้น

ก็เน้นที่เป็นสดใหม่ ไม่เน้นที่มีการปรุงแต่ง เจือปนของสี หรือใส่สารกันบูด เน้นเป็นวัตถุดิบ ที่ได้จากสารสกัด จากธรรมชาติ จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยแท้จริง ในบางราย ที่มีความพิถีพิถันมาก หรือใส่ใจมาก อาจจะหันไปบริโภค ผลิตภัณฑ์Organic

 ผลิตภัณฑ์ Organicคืออะไร

ผลิตภัณฑ์จากOrganic บางคนยังเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสินค้าOrganic นั้นคือตัวเดียวกัน จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์Organic นั้นคือสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ อย่าง 100% ไม่มีการเจือปน หรือปรุงแต่งของสารเคมีใดใด

เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากOrganic ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ จะใช้วัตถุดิบ และส่วนผสม ที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติห รือการเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่มีการใช้สารเคมี หรือสิ่งเจือปนสารสังเคราะห์ใดใด เข้ามายุ่งในกระบวนการการผลิต

โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง ทุกขั้นตอนเลยก็ว่าได้ จะไม่มีการเกี่ยวข้อง ของสารเคมีใดใดเข้ามาเลย และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะต้องได้รับรองมาตรฐาน โดยองค์กรที่ตรวจสอบในด้านนี้ กล่าวได้ว่า

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางจากOrganic อาหารOrganic หรือสิ่งใดก็ตามนั้น จะต้องมาจากธรรมชาติอย่าง 100% หรือต้องไม่ต่ำกว่า 95% และในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์Organicนั้นจะมีราคาที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปกติ

อย่างมากมาย จึงทำให้เป็นที่นิยม โดยเฉพาะกลุ่ม และผู้ที่มีกำลังซับเพียงพอ โดยส่วนผสมจากธรรมชาติ ในพืชพันธ์Organicที่นิยมนำมาแต่งเติม เพิ่มนั้นจะแบ่งออกเป็น3 ประเภทหลัก ๆ สมุนไพรบำรุง

  1. ประเภทแรก จะเป็นส่วนผสมจากพืช ไม่ว่าจะเป็ นน้ำมันมะกอก น้ำมันหอมละเหย น้ำอ้อย น้ำตาล น้ำมะนาว น้ำมันมะพร้าว
  2. ประเภทที่ 2 คือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น นมแพะ คอลลาเจ้นจากปลา น้ำผึ้ง นมวัว ไข่
  3. ประเภทสุดท้าย เป็นส่วนผสมจากอื่น ๆ ที่เป็นทรัพยากรจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น เกลือทะเล น้ำแร่ โคลน หรือดินเหนียว

ผลิตภัณฑ์ความงาม